Hvis du trodde at håndskriften din var vanskelig å lese, vil russiske eksempler på kursiv skriving fra denne tråden vise deg feil

Russisk kursiv ser ut som en blanding av legenes håndskrift og Voynich-manuskriptet - begge i det vesentlige uleselige og stolte av det.